image
There's much more pollution up there than the eyes can see

Cookiebeleid

Bedrijven moeten vanaf 2018 verplicht energie besparen

 • Makkelijk gezegd, maar hoe moet dat dan?
 • Wat gaat dat kosten? Levert het ook iets op?
 • Nog meer administratie en bureaucratie?
Energie besparen is makkelijker dan het lijkt. Het is goed voor de bottom line en motiverend voor alle medewerkers. Zonder gedoe en bureaucratie. Bel 06-308 961 93. Planet2050 helpt u snel en moeiteloos op weg!


Nog geen duurzame bedrijfsvoering?

Vooral het MKB vindt het een opgave om duurzaam te worden.

Wat is 'duurzaam' eigenlijk? Wat kost het om duurzaam te worden en wat krijg je er voor terug? 

 1. Wat: duurzaamheid is een uitbreiding van uw traditionele MVO beleid. Daardoor ontstaat een drie-eenheid van ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid. 

  Het verkleinen van de CO2 voetafdruk (mitigatie) is daarbij het meest urgent. Daarnaast betekent een duurzame bedrijfsvoering ook aandacht voor de maatschappij (maatschappelijke duurzaamheid) en voor de bedrijfsresultaten (economische duurzaamheid).

  Planet2050 begeleidt bij het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering en met (voor het MKB nu nog vrijwillige) duurzaamheidrapportage.

 2. Waarom: Vervuiling en verspilling (onder andere van grondstoffen) hebben ernstige ecologische, sociale en economische gevolgen.
  Klimaatverandering is een dramatisch gevolg van verspilling en vervuiling.

  Het duurzaamheidprobleem (verspilling en vervuiling) is een wereldwijd probleem en treft iedereen. Volgens het onafhankelijke IEA (International Energy Agency) onderschat de wereldsamenleving de ernst van het probleem nog steeds.

 3. Hoe: Overheden, bedrijven, instellingen, organisaties, scholen, individuen; alles en iedereen moet zich noodgedwongen aanpassen (adaptatie) aan wat er komen gaat. En nog belangrijker: maatregelen nemen om erger te voorkomen (mitigatie).
  Een bedrijf kan doelen en een beleid formuleren en KPI's vaststellen voor een duurzame bedrijfsvoering: gezond voor de planeet en al het leven tot ver in de toekomst met een aangepast economisch model: de circulaire economie.

 4. Kosten: Voor een duurzame bedrijfsvoering kunnen investeringen nodig zijn. 
  In de ervaring van Siemens leidt duurzaamheid niet tot hogere kosten, maar juist tot een betere concurrentiepositie.

 5. De winst: Investeringen in duurzaamheid betalen zich snel terug. Niet alleen uit een oogpunt van het bedrijfsrendement maar ook, volgens het Kenniscentrum MKB, in bescherming van het milieu en het benutten van de talenten van de medewerkers.
  Nog niet overtuigd? Kijk dan hier maar eens.

image

Zo gaat het de goede kant op!

Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!

Kenmerken van duurzaam ondernemen

 1. Aansprakelijkheid: het bedrijf beschouwt zich als 'global citizen' en als inwoner van de plaatselijke gemeenschap.

 2. Transparantie: het bedrijf accepteert verantwoordelijk voor al haar activiteiten als 'global citizen' en als plaatselijke bewoner.

 3. Supply chain: het bedrijf kent de volledige supply chain en neemt de verantwooordelijkheid voor die 'ketting' van grondstoffenbron tot consument.

 4. Zero waste: alle onderdelen van de producten kunnen aan het eind van de gebruikscyclus opnieuw gebruikt worden. Een belangrijk aspect van de Circulaire Economie.

 5. Zero pollution: Fabricage, logistiek en overige delen van de bedrijfsvoering zijn gifvrij, stoten geen CO2 uit en vervuilen het grondwater niet.

 6. Zinvol werk, gezonde arbeidsomstandigheden en autonomie: de medewerker als gewaardeerd 'familielid'.


  | Wat Planet2050 biedt | Contact Us | Services | Algemene Voorwaarden

  image

image