image
There's much more pollution up there than the eyes can see

Cookiebeleid

Binnenlands goed nieuws over duurzaamheid

 • "In het verleden konden bedrijven nog wel eens wegkomen met “duurzaamheid is te duur”, of “in China/India/BraziliŽ zijn de regels ook soepel en daarom kunnen we niet aan de hoogste MVO-normen voldoen”. Nee, de mores in Nederland gebieden dat je je eigen rommel opruimt en fatsoenlijk met je mensen omgaat. ’s Lands wijs, ’s lands eer." -Kantelpunten binnen Handbereik, MVO Trendrappport 2017
 • Geelen Counterflow heeft het meest duurzame kantoor ter wereld en produceert op jaarbasis 50 procent meer zonne-energie dan het verbruikt.
 • De Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN zijn dť standaard voor MVO.
 • De gemeente Almere wordt een groene stad: door volledig hergebruik van grondstoffen in 2020 en energieneutraal te zijn in 2022.
 • Alle elektrische treinen van NS rijden sinds 1 januari 2017 op windenergie -een jaar eerder dan verwacht.
 • In januari 2017 is de eerste Nationale Energiecommissaris aangesteld. Zijn doel is heel Nederland fossielvrij in 2030 en de landelijke politiek daarin mee te krijgen.
 • Alle grote Nederlandse bedrijven zijn verplicht in 2018 hun eerste duurzaamheidsverslag te publiceren.
Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!


Buitenlands goed nieuws
 • Uruguay wekt bijna 95 procent van de energiebehoefte op met duurzame energie (http://tinyurl.com/hjulgcz). 
 • Het plaatsje Burlington (Vermont, VS) 'draait' volledig op duurzame energie.
 • Het internationale vliegveld van Cochin, India dat jaarlijks zes miljoen passagiers verwerkt is het grootste vliegveld ter wereld dat volledig op zonnestroom functioneert. Het gaat om 12 MWp.
 • 'Company leaders are rallying behind sustainability, and executives overall believe the issue is increasingly important to their companies’ strategy' concludeert McKinsey
 • De CO2 utistoot in de EU (ex uitstoot door biomassa) blijft dalen.

Zorgelijk binnenlands duurzaamheidnieuws

 • In Europa is Nederland het slechtste jongetjes van de klas, waar het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. In Duitsland bijvoorbeeld bedraagt het percentage duurzame energie al 24 procent.
 • Vooral het MKB vindt het een hele opgave om duurzaam te worden.

Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!

Maar wat is 'duurzaam' eigenlijk? Wat kost het om duurzaam te worden en wat krijg je er voor terug? 

 1. Wat: duurzaamheid is een uitbreiding van uw traditionele MVO beleid. Daardoor ontstaat een drie-eenheid van ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid. 

  Het verkleinen van de CO2 voetafdruk (mitigatie) is daarbij het meest urgent. Daarnaast betekent een duurzame bedrijfsvoering ook aandacht voor de maatschappij (maatschappelijke duurzaamheid) en voor de bedrijfsresultaten (economische duurzaamheid).

  Planet2050 begeleidt bij het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering en met (vrijwillige) duurzaamheidrapportage.

 2. Waarom: Vervuiling en verspilling (onder andere van grondstoffen) hebben ernstige ecologische, sociale en economische gevolgen.
  Klimaatverandering is een dramatisch gevolg van verspilling en vervuiling.

  Het duurzaamheidprobleem (verspilling en vervuiling) is een wereldwijd probleem en treft iedereen. Volgens het onafhankelijke IEA (International Energy Agency) onderschat de wereldsamenleving de ernst van het probleem nog steeds.

 3. Hoe: Overheden, bedrijven, instellingen, organisaties, scholen, individuen; alles en iedereen moet zich noodgedwongen aanpassen (adaptatie) aan wat er komen gaat. En nog belangrijker: maatregelen nemen om erger te voorkomen (mitigatie).
  Een bedrijf kan doelen en een beleid formuleren en KPI's vaststellen voor een duurzame bedrijfsvoering: gezond voor de planeet en al het leven tot ver in de toekomst met een aangepast economisch model: de circulaire economie.

 4. Kosten: Voor een duurzame bedrijfsvoering kunnen investeringen nodig zijn. 
  In de ervaring van Siemens leidt duurzaamheid niet tot hogere kosten, maar juist tot een betere concurrentiepositie.

 5. De winst: Investeringen in duurzaamheid betalen zich snel terug. Niet alleen uit een oogpunt van het bedrijfsrendement maar ook, volgens het Kenniscentrum MKB, in bescherming van het milieu en het benutten van de talenten van de medewerkers.
  Nog niet overtuigd? Kijk dan hier maar eens.

image

Zo gaat het de goede kant op!

Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!

Kenmerken van duurzaam ondernemen

 1. Aansprakelijkheid: het bedrijf beschouwt zich als 'global citizen' en als inwoner van de plaatselijke gemeenschap.

 2. Transparantie: het bedrijf accepteert verantwoordelijk voor al haar activiteiten als 'global citizen' en als plaatselijke bewoner.

 3. Supply chain: het bedrijf kent de volledige supply chain en neemt de verantwooordelijkheid voor die 'ketting' van grondstoffenbron tot consument.

 4. Zero waste: alle onderdelen van de producten kunnen aan het eind van de gebruikscyclus opnieuw gebruikt worden. Een belangrijk aspect van de Circulaire Economie.

 5. Zero pollution: Fabricage, logistiek en overige delen van de bedrijfsvoering zijn gifvrij, stoten geen CO2 uit en vervuilen het grondwater niet.

 6. Zinvol werk, gezonde arbeidsomstandigheden en autonomie: de medewerker als gewaardeerd 'familielid'.


  | Wat Planet2050 biedt | Contact Us | Services |

  image

image