image
There's much more pollution up there than the eyes can see

Cookiebeleid

Binnenlands goed nieuws over duurzaamheid

 • AMN-AMRO, ING en Rabobank steunen de circulaire economie door duurzame bedrijven makkelijker aan een lening te helpen.
 • In 2013 produceerden zonnepanelen op Nederlandse daken 841 MW. In 2014 was dat al 1.045 MW.
 • Nederland heeft een enorm potentieel aan dakoppervlakte, uitstekend geschikt voor honderdduizenden zonnepanelen.
 • Het percentage duurzame energie in Nederland bedraagt al 11,4 procent.
 • Het percentage elektrische voertuigen in Nederland is 4,3 procent. Daarbij gaat het om 91.000 elektrische voertuigen op 30 juli 2015 (incl. bromfietsen etc.).
 • Drie Nederlandse bedrijven komen voor in de Global 100 meest duurzame bedrijven (Philips, Wolters Kluwer, ASML Holding).
 • Pensioenuitvoerder PGGM eist van vastgoedbedrijven waar het in investeert dat die de CO2-uitstoot van hun hele portefeuille binnen vijf jaar halveren.
 • Banken willen beter weten hoe vervuilend bedrijven precies zijn, zodat ze daar hun investeringsbeleid op kunnen aanpassen. Die oproep deden 11 Nederlandse banken in een gezamenlijk klimaatstatement in november 2015.
 • De top trend in 2015 is de uitspraak van de Haagse rechter, die de Nederlandse staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verhogen van 17 naar 20 procent. De rechtzaak was aangespannen door Urgenda.
 • Een geslaagd experiment in Amsterdam toont aan dat een fietspad van zonnepanelen veel groene energie opwekt.
 • De gemeente Almere stelt alles in het werk om een stad zonder afval te worden: in 2020 door hergebruik van grondstoffen.
 • De helft van alle NS treinen rijdt al op groene stroom; in 2018 is dat 100 procent.
 • Steeds meer Nederlandse bedrijven nemen de circulaire economie serieus en bereiden de overstap voor. Zij zetten de trend in ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid, want de enorme verspilling van grondstoffen is niet economisch houdbaar!
Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!


Buitenlands goed nieuws
 • Uruguay wekt bijna 95 procent van de energiebehoefte op met duurzame energie (http://tinyurl.com/hjulgcz). 
 • Het plaatsje Burlington (Vermont, VS) 'draait' volledig op duurzame energie.
 • Het internationale vliegveld van Cochin, India dat jaarlijks zes miljoen passagiers verwerkt is het grootste vliegveld ter wereld dat volledig op zonnestroom functioneert. Het gaat om 12 MWp.
 • 'Company leaders are rallying behind sustainability, and executives overall believe the issue is increasingly important to their companies’ strategy' concludeert McKinsey
 • De klimaatinitiatieven van bedrijven leveren even veel op als de internationale beloftes van overheden.
 • Internationale klimaatinitiatieven (onder meer van bedrijven en steden) buiten de mondiale klimaatonderhandelingen zouden in 2020 kunnen resulteren in een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 2,5 GtCO2-equivalenten en 5,5 GtCO2-eq in 2030, vergeleken met een scenario zonder klimaatbeleid, schrijft Duurzaam Ondernemen in november 2015. 
 • Bill Gates lanceert een nieuw fonds voor duurzame energie (november '15) en steekt daar een miljard dollar in uit zijn privťvermogen.

Zorgelijk binnenlands duurzaamheidnieuws

 • De CO2-uitstoot in Nederland stijgt sneller dan de economische groei. In het derde kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder. De economie groeide in diezelfde periode met 1,9 procent. Hogere productie van elektriciteit en meer verkeer zijn onder meer oorzaken voor de toename. Aldus het CBS.
 • In Europa is Nederland een van de slechtste jongetjes van de klas, waar het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. In Duitsland bijvoorbeeld bedraagt het percentage duurzame energie al 24 procent.
 • Vooral het MKB vindt het een hele opgave om duurzaam te worden.

Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!

Maar wat is 'duurzaam' eigenlijk? Wat kost het om duurzaam te worden en wat krijg je er voor terug? 

 1. Wat: duurzaamheid is een uitbreiding van uw traditionele MVO beleid. Daardoor ontstaat een drie-eenheid van ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid. 

  Het verkleinen van de CO2 voetafdruk (mitigatie) is daarbij het meest urgent. Daarnaast betekent een duurzame bedrijfsvoering ook aandacht voor de maatschappij (maatschappelijke duurzaamheid) en voor de bedrijfsresultaten (economische duurzaamheid).

  Planet2050 begeleidt bij het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering en met (vrijwillige) duurzaamheidrapportage.

 2. Waarom: Vervuiling en verspilling (onder andere van grondstoffen) hebben ernstige ecologische, sociale en economische gevolgen.
  Klimaatverandering is een dramatisch gevolg van verspilling en vervuiling.

  Het duurzaamheidprobleem (verspilling en vervuiling) is een wereldwijd probleem en treft iedereen. Volgens het onafhankelijke IEA (International Energy Agency) onderschat de wereldsamenleving de ernst van het probleem nog steeds.

 3. Hoe: Overheden, bedrijven, instellingen, organisaties, scholen, individuen; alles en iedereen moet zich noodgedwongen aanpassen (adaptatie) aan wat er komen gaat. En nog belangrijker: maatregelen nemen om erger te voorkomen (mitigatie).
  Een bedrijf kan doelen en een beleid formuleren en KPI's vaststellen voor een duurzame bedrijfsvoering: gezond voor de planeet en al het leven tot ver in de toekomst met een aangepast economisch model: de circulaire economie.

 4. Kosten: Voor een duurzame bedrijfsvoering kunnen investeringen nodig zijn. 
  In de ervaring van Siemens leidt duurzaamheid niet tot hogere kosten, maar juist tot een betere concurrentiepositie.

 5. De winst: Investeringen in duurzaamheid betalen zich snel terug. Niet alleen uit een oogpunt van het bedrijfsrendement maar ook, volgens het Kenniscentrum MKB, in bescherming van het milieu en het benutten van de talenten van de medewerkers.
  Nog niet overtuigd? Kijk dan hier maar eens.

image

Zo gaat het de goede kant op!

Nog niet duurzaam? Word het snel en zonder moeite!

Kenmerken van duurzaam ondernemen

 1. Aansprakelijkheid: het bedrijf beschouwt zich als 'global citizen' en als inwoner van de plaatselijke gemeenschap.

 2. Transparantie: het bedrijf accepteert verantwoordelijk voor al haar activiteiten als 'global citizen' en als plaatselijke bewoner.

 3. Supply chain: het bedrijf kent de volledige supply chain en neemt de verantwooordelijkheid voor die 'ketting' van grondstoffenbron tot consument.

 4. Zero waste: alle onderdelen van de producten kunnen aan het eind van de gebruikscyclus opnieuw gebruikt worden.

 5. Zero pollution: Fabricage, logistiek en overige delen van de bedrijfsvoering zijn gifvrij, stoten geen CO2 uit en vervuilen het grondwater niet.

 6. Zinvol werk, gezonde arbeidsomstandigheden en autonomie: de medewerker als gewaardeerd 'familielid'.


  | Wat Planet2050 biedt | Contact Us | Services |

  image

image