Image


Begin nooit aan MVO

ImageBegin nooit aan MVO -als de CEO er niet volledig achter staat.
In alle andere situaties: let's go MVO!

Bijna iedereen begrijpt nut en noodzaak van een MVO-beleid. En dat is te merken. De talloze online duurzaamheidsverslagen geven een fantastisch beeld van de 'menselijke' of maatschappelijke kant van het bedrijf.

In die verslagen is bijna altijd aandacht voor transparantie en personeelsaspecten en voor het verkleinen van de CO2 voetafdruk.
Voortgang en successen worden gedeeld. Maar uitdagingen en teleurstellingen blijven nog onderbelicht. Het verkleinen van de CO2 voetafdruk is niet altijd makkelijk. Zeker voor transportbedrijven. Ook zakelijke vliegreizen zijn lastig.

In de duurzaamheidsverslagen is de ketenaansprakelijkheid soms niet helemaal inzichtelijk. Want hoe krijg je invloed op de arbeidsomstandigheden in een atelier in Azië als je zelf 15.000 kilometer verderop woont? Het blijft zoeken naar de beste aanpak.
Dat is het stadium van MVO 1.0 en 2.0 -een work in progress

Hoe het echt kan, leren we van yoghurtproducent Chobani in de VS.

Onze eigen Nederlandse Spoorwegen hebben het helemaal begrepen. Alle elektrische treinen rijden sinds 1 januari 2017 op windstrooom. Zo combineert NS In één klap ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid.

Dat is pas inspirerend. En wat de mannen en vrouwen van NS kunnen, kan natuurlijk iedereen.

Sustainable Development

Wat is het grote plaatje? Gelukkig is daar, voor alle starters van MVO, het internationaal geaccepteerde framework, de Sustainable Development Goals (SDGs), met meer dan genoeg mogelijkheden en aanknopingspunten om elk duurzaamheidsbeleid handen, voeten en richting  te geven.

Image


Het jaar 2050

ImageMVO is een work in progress. Welke richting gaat het op?

Bij Planet2050 zien wij het begin van enkele interesante ontwikkelingen. Zij zullen grote gevolgen hebben voor onze wereldsamenleving. De belangrijkste elementen daarvan zijn nu al zichtbaar aan de horizon:
  • Robotisering maakt arbeid voor een groot deel overbodig. Dat biedt grote mogelijkheden voor een zinvol leven -met een basisinkomen.
  • De domeinen van de goede doelen en het bedrijfsleven gaan in elkaar over.
  • De steun voor internationale goede doelen is bijna helemaal verdwenen.
  • Betrokken jongeren en senioren zoeken heftig naar de zin van hun leven zonder arbeid. Onder andere door direct contact met mensen in 'risicolanden' (die nu nog ontwikkelingslanden heten). Niet om weeshuizen te bouwen en schooltjes te verven, maar als ontwikkelingsreizigers.
  • En helaas, de opwarming van de aarde blijft niet beperkt tot 2° C.
  • Het aantal klimaatvluchtelingen groeit in 2050 nog steeds.
  • Door de druk van de klimaatproblematiek trekken veel Nederlanders zich mentaal terug achter de veilige dijken en duinen.
Lees meer in ons 'praatstuk: MVO X.0'.

MVO X.0

ImageDie ontwikkelingen vragen vandaag al om een robust duurzaamheidsbeleid: geen MVO 3.0, maar wat ons betreft MVO X.0. De essentie: het gaat om jou en jouw keuzen. Jij staat centraal in de wereld en bij je bedrijf c.q. werkgever. Of je nou portier bent of CEO.

Hoe relevant is jouw bedrijf in de samenleving van 2050?
Welke problemen moeten tegen die tijd zijn opgelost?
Welke invloed heeft jouw bedrijf of werkgever en jij als maatschappelijk betrokken individu op die problemen?

Uitdagend, spannend, zorgwekkend? De oprichter van Airbnb zei ooit: "de beste manier om de toekomst te voorspellen, is door hem te maken."

Inspirerend! Omdat er geen reserveplaneet is, en wij toch nog lang willen leven, liefhebben en relevant zijn, moeten we zorgen dat de aarde weer gezond wordt. Wij kunnen helaas niet op dezelfde kleine schaal leven als de geïsoleerde stammen in, bijvoorbeeld, de Amazone. Die hun woongebied niet uitputten. Genoeg is genoeg. Die instellling is voor ons wel haalbaar. Daarmee bouwen wij een beleid voor economische en ecologische duurzaamheid.
De aarde gezond maken is natuurlijk geen taak voor een eenling. Iedereen is ervoor nodig. Dat wordt jouw beleid voor maatschappelijke duurzaamheid.


ImageImageImage